vítáme vás na webových stránkách, které vám přiblíží naši farnost. Společně s námi můžete sdílet aktuální události ve farnosti; nejen starosti, které nás trápí, ale především radosti, které nás těší.

Aktuality

vloženo 05. 10. 2008 17:35

Aktuální pořad bohoslužeb na týden 05. 10. 2008 - 12. 10.2008

Aktuální pořad bohoslužeb ve formátu PDF (25 kB)
Aktuální ohlášky ve formátu PDF (27 kB)

vloženo 20. 09. 2008 20:00

Biblický kurs 2008 zahájen od 9. 10. 2008 v Brně

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo biblický kurs věnovaný v Roce sv. Pavla právě této velké osobnosti. Téma cyklu přednášek nese název: "Pavel - křesťan, misionář, světoobčan, a Daniel - prorok, vzor prozíravých". Cyklus přednášek bude zahájen 9. října 2008 v 17 hodin na Biskupském gymnáziu v Brně na Barvičově ulici. Program ve formátu PDF a přihláška ve formátu PDF .

vloženo 20. 09. 2008 20:00

Výuka náboženství na kuřimských školách

Aktuální rozvrh výuky náboženství na školní rok 2008/09 naleznete na těchto stránkách v sekci Život farnosti - výuka náboženství.

vloženo 06. 09. 2008 08:00

Pozvání na dětské katecheze - každou nedělní mši o jedenácté

V neděli 7. září 2008 začínají nedělní mše o jedenácté s katechezí pro děti. Po evangeliu děti odejdou společně s katechetkou do oratoře. Budeme se snažit dětem přiblížit slavení mše svaté, vysvětlit jim čtení, evangelium. Po přinesení darů k oltáři se vrátí zpět do lavic. Věříme, že se nám podaří děti vést tak, aby jejich víra byla znamením ochoty, lásky, úcty a pomoci druhým a staly tak dobrým příkladem pro ostatní. Povzbudit je, aby pro ně nedělní mše nebyla nutné zlo a začaly se do kostela těšit. Aby katecheze měly smysl a byly přínosem, dovolujeme si i vás požádat o spolupráci. Ta spočívá především v zájmu o to, co si vaše dítě z katechezí odnáší, jestli se mu tam líbí, zda má do příště splnit nějaký úkol…atd. Na všechny děti (mladší mohou přijít v doprovodu rodičů) se opět těší katechetky Hanka a Jana.

vloženo 06. 09. 2008 08:00

Vyšlo nové číslo časopisu Petrklíč

Stručné nahlédnutí do obsahu: úvodník otce Jiřího Krpálka - Škola - dílna lidskosti, výtah z přednášky Anselma Grüna v Brně, rozhovor s Mons. Jiřím Mikuláškem nejen na téma farnost, ohlednutí za Charismatickou konferencí 2008, články z prázdninových akcí ve farnosti (pouť ke "Klimentku", farní tábor, výlet tatínků s dětmi,...). Příjemné chvíle nad Petrlíčem 3/08 přeje redakční rada

vloženo 26. 02. 2008 12:00

Setkávání seniorů

Zveme všechny seniory na setkávání ve farní klubovně KAŽDÉ PONDĚLÍ v 9.00 hod. Tématem setkání bude nejen modlitba, rozjímání nad Biblí, ale i rozhovory, beseda s pozvanými hosty, přednášky dle zájmu zúčastněných, dílničky…atd.


rok sv. Pavla

KONTAKTY

Pastorační asistentka

Hanka Prokopová
e-mail: prokopovahanka@seznam.cz
mobil: 736 529 285

Duchovní správce

Mons. Jiří Krpálek
tel.: 541 230 183

Římskokatolická farnost

Křížkovského 55
Kuřim
664 34